DUK

  1. Kaip pirmA� kartA� prisijungti studentui prie virtualios mokymo aplinkos (VMA)?
  2. Kaip paraA?yti dA�stytojui klausimA�?
  3. Pagrindiniai NSK puslapio A?rankiai?
  4. Kaip atsisiA?sti mokymo medA?iagA�?
  5. Kaip dalyvauti forume?

1. Kaip pirmA� kartA� prisijungti studentui prie virtualios mokymo aplinkos (VMA)?

SiA�lome pasiA?iA�rA�ti filmukA�, kaip pirmA� kartA� studentui prisijungti prie virtualios mokymo aplinkos. SvetainA�jeA�estudies.su.ltA�virA?uje meniu eilutA�je susirandateA�Semestro tvarkaraA?tis-studijA?A�dalykai.A�Pasirinkus Jums reikalingA� paskaitA�, paspauskite ant nuotolinio mokymo aplinkos nuorodos.A�Tada pasirodA?iusiame pradiniame e.A�studijA? aplinkos lange reikia spustelA�ti mygtukA� Prisijunk. Vartotojo identifikavimo lange A?raA?ykite vartotojo vardA� ir slaptaA?odA?.A�NeuA?mirA?kite perskaityti instrukcijos, kuri pateikiama kairA�je lango pusA�je (A?r. 1 pav.).

36 pav._prisijungimas

1 pav. Prisijungimas prie NSK

Jei prisijungimo duomenys A?raA?yti be klaidA?, pirmA� kartA� prisijungus ekrane pateikiamas langas su visA? kursA? sA�raA?u. JameA�reikia iA?sirinkti kursA? grupA�, joje a�� reikiamA� nuotoliniA? studijA? kursA�. Galima suA?inoti naujienas apie studijas, tam skirta skiltis Puslapio naujienos. A?ia taip pat galima paraA?yti A?inutA� savoA�kurso kolegai, jei jo pavardA� matote ekrane a�� pakanka spustelA�ti A?alia pavardA�s esanA?iA� laiA?kelio piktogramA�. IA? e. studijA? aplinkosA�atsijungsite spustelA�jA� nuorodA� Atsijungti.

2. Kaip paraA?yti dA�stytojui klausimA�?

Prisijungus prie virtualios mokymo aplinkos (VMA) susiraskite dA�stytojA�, paspauskite ant jo profilio ir pamatysite siA?sti A?inutA�. Ir raA?ykite savo klausimA� dA�stytojui, paraA?A� paspausite siA?sti A?inutA�.

siusti_zinute_destytojui

2 pav. SiA?sti A?inutA� dA�stytojui

3. Pagrindiniai NSK puslapio A?rankiai?

A�siregistravus A? NSK bus rodomas pagrindinis kurso puslapis (A?r. 3 pav.).

3 pav.NSK pagrindinis_puslapis

3 pav. Pagrindinis kurso puslapis

Virtualiajame kurse pateksite A? studijA? aplinkA� ir kairA�jeA�lango pusA�je bus galima rinktis:


a�? Kolegos a�� A?ioje grupA�je galima perA?iA�rA�ti kursA� studijuojanA?iA? studentA? sA�raA?A�;


a�? UA?siA�mimai a�� A?ia kA�rA�jA? numatytos ir sugrupuotos kurso studijavimo priemonA�s;


a�? IeA?koti forumuose (angl. Search Forums) a�� pagal A?raA?ytA� raktinA? A?odA? ar frazA� galima ieA?koti tinkamos diskusijA? temos arba A?odA?io
forumuose;


a�? Valdymas a�� A?ia galA�site perA?iA�rA�ti savo darbo rezultatus, A?vairias ataskaitas;


a�? Mano paskaitos a�� rodomos paskaitos, A? kurias uA?siraA?A�te;


a�? TinklaraA?A?io meniu (angl. Blog Menu) a�� A?ia yra jA�sA? internetinis dienoraA?tis, kurA? galA�site raA?yti nuotoliniA? studijA? aplinkoje.A�

DeA?inA�je pagrindinio kurso lango pusA�je daA?niausiai yra A?ios grupA�s:


a�? PaskutinA�s naujienos a�� informacija apie paskutines kurse skelbtas naujienas;


a�? BA�simi A?vykiai a�� nurodomi darbai, kuriuos turi atlikti studentas, perspA�jama apie artA�janA?ius atsiskaitymus, spustelA�jus nuorodA�
pereinama A? A?vykiA? kalendoriA?;


a�? PrisijungA� vartotojai a�� A?iuo momentu prie nuotolinio kurso prisijungusiA? vartotojA? sA�raA?as;


a�? Kalendorius a�� tamsesne spalva paryA?kinamos svarbios dienos, galima perA?iA�rA�ti A?vykiA? sA�raA?A� pagal jo svarbA� nuotoliniam kursui.
Navigacijai po aplinkA� galima naudoti narA?yklA�s priemones ir nuotolinio kurso juostA�, kurioje yra uA?raA?as PradA?ia a�� spustelA�jus
jA? pereinama A? titulinA? aplinkos puslapA?. Kiekvienas navigacijos komponentas bus atskiriamas >> A?enklu, spustelA�jA� jA? pateksite A? atitinkamA�A�kurso vietA�. Kai kuriais atvejais geriau naudoti narA?yklA�s grA?A?ties mygtukA�, taA?iau jei perA�jimai yra keli, tada bus patogesnA�
kurso juosta.

4. Kaip atsisiA?sti mokymo medA?iagA�?

Pasirinkite Jums reikiamA� mokomA� medA?iagA� ir paspauskite ant jos.

parsisiusti_mokymo medziaga

4 pav. MedA?iagos pasirinkimas.

Jei tai bus word dokumentas, Jus parsisiA?site jA? A? savo kompiuterA?, galA�site iA?sisaugoti, skaityti, spausdinti ir kitus redagavimo veiksmus atlikti.

5. Kaip dalyvauti forume?

Diskusijos daA?nai vadinamos forumais (angl. Forum) a�� tai interaktyvi asinchroninA� bendravimo priemonA�, skirta diskusijoms
aktualiais pateiktos medA?iagos studijA? klausimais. ForumA? sA�raA?A� galima rasti spustelA�jus nuorodA� Forumai (A?r. 5 pav.).

42 pav

5 pav. ForumA? sA�raA?as NSK

PasirinkA� forumA� ir spustelA�jA� nuorodA� pateksite A? diskusijoms skirtA� aplinkA�, kurioje galA�site patys skelbti naujA� diskusijA? temA�
ir diskutuoti kolegA? paskelbtomis temomis, jei taip numatA� kurso dA�stytojas (A?r. 6 pav.).

44 pav.

6 pav. Forumas NSK

Jei turite teisA� skelbti naujA� forumo temA�, matysite mygtukA� PridA�ti naujA� temA�. SpustelA�jus jA? pateikiamas teksto A?vesties langas,
pavaizduotas (A?r. 6 pav.).

44 pav.

6 pav. Forumo A?vesties langas

A?ia langelyje Tema A?raA?omas trumpas diskusijos pavadinimas, o langelyje A?inutA� paraA?oma daugiau tekstoA�apie skelbiamA� diskusijA? temA�. Kaip matyti, A?ia galite naudotis teksto redagavimo priemonA�mis, panaA?iomis A? naudojamas tekstA?A�rengyklA�se. TekstA� galima kopijuoti iA? kito atverto dokumento, iA?skyrus pieA?inius, galima A?terpti A?ypsenA�lA�, perA?iA�rA�ti HTML kodA�.A�Jei reikia prisegti failA� ir dA�stytojas suteikA� tokiA� galimybA�, langelyje Prisegta A?raA?omas siunA?iamo failo adresas ir pavadinimasA�(failo dydis turi nevirA?yti nurodytojo), jei tiksliai neatsimenate failo adreso ir pavadinimo, jo galite paieA?koti spustelA�jA� mygtukA�A�NarA?yti… (angl. Browse…). Kai visA� reikiamA� informacijA� A?raA?ote, spustelA�kite mygtukA� Skelbti forume (angl. Post to forum) ir temaA�bus paskelbta forume.
Norint diskutuoti pasirinkta tema, pakanka spustelA�ti pasirinktA� diskusijA? temA� ir A?sijungti A? diskusijA� (A?r. 7 pav.).

45pav.
7 pav. Diskusija forume

Prie paskelbtos naujos temos arba komentaro nuoroda Koreguoti bus matoma tik diskusijos autoriui. PaskelbtA� diskusijos temA�
autorius galA�s koreguoti ir trinti tik fiksuotA� laiko tarpA�, po to A?is veiksmas uA?draudA?iamas. Nuoroda Atsakymas skirta bet kuriam
kurso dalyviui, kuris gali ir nori A?ia tema pareikA?ti nuomonA�. JA� spustelA�jus pasirodo panaA?us langas kaip ir skelbiant naujA� diskusijos
temA�, jA? uA?pildA?ius jA�sA? pastebA�jimai paskelbiami forume pasirinktoje diskusijA? temoje. Galite pasirinkti paskelbtA? diskusijA? rodymo
variantus a�� reikia spustelA�ti mygtukA� diskusijA? lango virA?uje Rodyti atsakymus a�stinkloa�? forma. Po to pateikiamas parinkA?iA? langas,
kuriame galima iA?sirinkti tinkamA� diskusijA? perA?iA�ros formA�.

Comments are closed.