Apie

TECHNOLOGIJOS, FIZINIŲ IR BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Nuolatinės studijos

Studijų programa: EKOLOGIJA IR APLINKOTYRA

Study Programme: ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL

Šios studijų programos tikslas yra rengti kompetentingus ekologijos ir aplinkotyros specialistus, kurie, vadovaudamiesi darnaus vystymosi principais, gali atsakingai spręsti aplinkos kokybės gerinimo ir gamtos išteklių tausojimo problemas, geba integruotis į regiono, šalies, Europos ir pasaulio darbo rinką.

Studijų programos turinys inovatyvus ir orientuotas formuoti asmenybes, gebančias spręsti iškilusias problemas. Programa apima ne tik gyvosios ir negyvosios gamtos dalykus, bet ir socialiniams mokslams priskiriamas disciplinas. Žinios ir gebėjimai įtvirtinami praktikose, kurios vyksta gamtoje ir įmonėse. Studentai išmoksta dirbti ir daugiakultūrinėje aplinkoje, nes dalis studijų vyksta tarptautinėse studentų grupėse Lietuvojeir užsienyje.

Absolventams suteikiamas ekologijos bakalauro laipsnis.

Šiomis kompetencijomis ir gebėjimais grįstas išsilavinimas sukurs puikų pagrindą siekti
gamtosaugininko, gamtosaugos koordinatoriaus ar taršos kontrolieriaus karjeros įvairiose srityse įskaitant vietinės valdžios institucijas, gamtosauginį konsultavimą ir verslo auditavimą, ekologinį švietimą, biologinės įvairovės apsaugą, poveikio aplinkai vertinimą ir kompetencijos kėlimą magistrantūros, o vėliau ir doktorantūros studijose.

Šią studijų programą kuruoja Aplinkotyros ir fizikos katedra, tel. (8~41) 595 721, el. p. oikos@fm.su.lt

 

Comments are closed.