Apie

TECHNOLOGIJOS, FIZINIA? IR BIOMEDICINOS MOKSLA? FAKULTETAS

buying clomid online, zithromax without prescription. NuolatinAi??s studijos

StudijA? programa: EKOLOGIJA IR APLINKOTYRA

Study Programme: ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL

Ai??ios studijA? programos tikslas yra rengti kompetentingus ekologijos ir aplinkotyros specialistus, kurie, vadovaudamiesi darnaus vystymosi principais, gali atsakingai sprAi??sti aplinkos kokybAi??s gerinimo ir gamtos iA?tekliA? tausojimo problemas, geba integruotis A? regiono, A?alies, Europos ir pasaulio darbo rinkAi??.

StudijA? programos turinys inovatyvus ir orientuotas formuoti asmenybes, gebanA?ias sprAi??sti iA?kilusias problemas. Programa apima ne tik gyvosios ir negyvosios gamtos dalykus, bet ir socialiniams mokslams priskiriamas disciplinas. A?inios ir gebAi??jimai A?tvirtinami praktikose, kurios vyksta gamtoje ir A?monAi??se. Studentai iA?moksta dirbti ir daugiakultAi??rinAi??je aplinkoje, nes dalis studijA? vyksta tarptautinAi??se studentA? grupAi??se Lietuvojeir uA?sienyje.

Absolventams suteikiamas ekologijos bakalauro laipsnis.

sevrage codeine.

Ai??iomis kompetencijomis ir gebAi??jimais grA?stas iA?silavinimas sukurs puikA? pagrindAi?? siekti
gamtosaugininko, gamtosaugos koordinatoriaus ar tarA?os kontrolieriaus karjeros A?vairiose srityse A?skaitant vietinAi??s valdA?ios institucijas, gamtosauginA? konsultavimAi?? ir verslo auditavimAi??, ekologinA? A?vietimAi??, biologinAi??s A?vairovAi??s apsaugAi??, poveikio aplinkai vertinimAi?? ir kompetencijos kAi??limAi?? magistrantAi??ros, o vAi??liau ir doktorantAi??ros studijose.

Ai??iAi?? studijA? programAi?? kuruoja Aplinkotyros ir fizikos katedra, tel. (8~41) 595 721, el. p. oikos@fm.su.lt

  buy anxiety pills online.

Comments are closed.