Dėstytojai

Programą kuruoja Aplinkotyros ir fizikos katedra.

Mokslinės veiklos sritys:

Jūratė Mackevičiūtė – istorijos ir filosofijos katedros docentė.Mokslinės veiklos sritys:El.p.: j.mackevic@gmail.com

Administracija
Darius Šiaučiūnas – daktaras, profesorius, fakulteto dekanas.

Mokslinės veiklos sritys: Analiziniai ir tikimybiniai dzeta funkcijų tyrimai.
Tel. (8 41) 590 401

El.p. all@mi.su.lt


Laura Šukienė – aplinkotyros ir fizikos katedros vedėja

Mokslinės veiklos sritys: žiedadulkių sklaidos atmosferoje tyrimai, augalų žydėjimo pokyčių tyrimai, klimato kaitos poveikio ekosistemoms tyrimai.

Telefonas: 841595862
El paštas: laura.shukiene@gmail.com


Ingrida Šaulienė–daktarė, profesorė.

Mokslinės veiklos sritys: Augalų ekologija, augalų fiziologija, invaziniai augalai, žiedadulkių morfologija, žiedadulkių sklaida ir pernaša, aerobiologija, fenologija, žiedadulkių poveikis žmonių sveikatai, oro kokybės monitoringas, aplinkos apsauga, klimato kaita.

Telefonas: 841595862
El paštas: ingrida.sauliene@su.lt

Dėstytojai

Audrius Šaulys–asistentas

Mokslinės veiklos sritys:
El paštas: saulysaudrius@gmail.com

Violeta Šlekienė–daktarė, profesorė.

Mokslinės veiklos sritys:

El paštas: violeta@fm.su.lt


Ilona Kerienė – daktarė, docentė.

Mokslinės veiklos sritys:Aplinkos tarša, žemės ūkio augalų tarša mikotoksinais
El paštas: ilona.keriene@su.lt


Rita Mikaliūnaitėdaktarė, docentė.

Mokslinės veiklos sritys: Augalų fitopatologija, dekoratyvieji augalai, augalų apsauga

Telefonas: 841595862
El paštas: rita.mikaliunaite@gmail.com


Martynas Kazlauskas – daktaras, lektorius.

Mokslinės veiklos sritys: Lietuvos stambiųjų žinduolių priimtinumo visuomenei tyrimai, paleopalinologiniai sedimentų tyrimai Šiaulių regione.

Telefonas: 841595862
El paštas: kazlauskas@gm.su.lt


Renata Lukošienė – Užsienio kalbų studijų katedros lektorė.

Mokslinės veiklos sritys: anglų kalbos dėstymo metodika, gretinamoji kalbotyra, leksikografija.


Jolanta Vaskelienė – Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros docentė.

Mokslinės veiklos sritys:

El.p.: v.jolanta@splius.lt

Comments are closed.