DA�stytojai

ProgramA� kuruoja Aplinkotyros ir fizikos katedra.

MokslinA�s veiklos sritys:

JA�ratA� MackeviA?iA�tA� – istorijos ir filosofijos katedros docentA�.MokslinA�s veiklos sritys:El.p.: j.mackevic@gmail.com

Administracija
Darius A�iauA?iA�nas – daktaras, profesorius, fakulteto dekanas.

MokslinA�s veiklos sritys:A�Analiziniai ir tikimybiniai dzeta funkcijA? tyrimai.
Tel. (8 41) 590 401

El.p. all@mi.su.lt


Laura A�ukienA� a�� aplinkotyros ir fizikos katedros vedA�ja

MokslinA�s veiklos sritys: A?iedadulkiA? sklaidos atmosferoje tyrimai, augalA? A?ydA�jimo pokyA?iA? tyrimai, klimato kaitos poveikio ekosistemoms tyrimai.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: laura.shukiene@gmail.com


Ingrida A�aulienA�a��daktarA�, profesorA�.

MokslinA�s veiklos sritys:A�AugalA? ekologija, augalA? fiziologija, invaziniai augalai, A?iedadulkiA? morfologija, A?iedadulkiA? sklaida ir pernaA?a, aerobiologija, fenologija, A?iedadulkiA? poveikis A?moniA? sveikatai, oro kokybA�s monitoringas, aplinkos apsauga, klimato kaita.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: ingrida.sauliene@su.lt

DA�stytojai

Audrius A�aulysa��asistentas

MokslinA�s veiklos sritys:
El paA?tas: saulysaudrius@gmail.com

Violeta A�lekienA�a��daktarA�, profesorA�.

MokslinA�s veiklos sritys:

El paA?tas: violeta@fm.su.lt


Ilona KerienA�A�- daktarA�,A�docentA�.

MokslinA�s veiklos sritys:Aplinkos tarA?a, A?emA�s A�kio augalA? tarA?a mikotoksinais
El paA?tas: ilona.keriene@su.lt


Rita MikaliA�naitA�daktarA�,A�docentA�.

MokslinA�s veiklos sritys:A�AugalA? fitopatologija, dekoratyvieji augalai, augalA? apsauga

Telefonas: 841595862
El paA?tas:A�rita.mikaliunaite@gmail.com


Martynas Kazlauskas -A�daktaras, lektorius.

MokslinA�s veiklos sritys: Lietuvos stambiA?jA? A?induoliA? priimtinumo visuomenei tyrimai, paleopalinologiniai sedimentA? tyrimai A�iauliA? regione.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: kazlauskas@gm.su.lt


Renata LukoA?ienA� a�� UA?sienio kalbA? studijA? katedros lektorA�.

MokslinA�s veiklos sritys: anglA? kalbos dA�stymo metodika, gretinamoji kalbotyra, leksikografija.


Jolanta VaskelienA�A�- LietuviA? kalbotyros, literatA�ros ir komunikacijos katedros docentA�.

MokslinA�s veiklos sritys:

El.p.:A�v.jolanta@splius.lt

Comments are closed.