DAi??stytojai

ProgramAi?? kuruoja Aplinkotyros ir fizikos katedra.

MokslinAi??s veiklos sritys:

JAi??ratAi?? MackeviA?iAi??tAi?? – istorijos ir filosofijos katedros docentAi??.MokslinAi??s veiklos sritys:El.p.: j.mackevic@gmail.com

where to buy metformin.

clorfenamina tabletas.

Administracija
Darius Ai??iauA?iAi??nas – daktaras, profesorius, fakulteto dekanas.

MokslinAi??s veiklos sritys:Ai??Analiziniai ir tikimybiniai dzeta funkcijA? tyrimai.
Tel. (8 41) 590 401

El.p. all@mi.su.lt


Laura Ai??ukienAi?? ai??i?? aplinkotyros ir fizikos katedros vedAi??ja

MokslinAi??s veiklos sritys: A?iedadulkiA? sklaidos atmosferoje tyrimai, augalA? A?ydAi??jimo pokyA?iA? tyrimai, klimato kaitos poveikio ekosistemoms tyrimai.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: laura.shukiene@gmail.com


Ingrida Ai??aulienAi??ai??i??daktarAi??, profesorAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys:Ai??AugalA? ekologija, augalA? fiziologija, invaziniai augalai, A?iedadulkiA? morfologija, A?iedadulkiA? sklaida ir pernaA?a, aerobiologija, fenologija, A?iedadulkiA? poveikis A?moniA? sveikatai, oro kokybAi??s monitoringas, aplinkos apsauga, klimato kaita.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: ingrida.sauliene@su.lt

DAi??stytojai

Audrius Ai??aulysai??i??asistentas

MokslinAi??s veiklos sritys:
El paA?tas: saulysaudrius@gmail.com

Gold Vigra buy online, purchase lioresal. Violeta Ai??lekienAi??ai??i??daktarAi??, profesorAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys:

El paA?tas: violeta@fm.su.lt


Ilona KerienAi??Ai??- daktarAi??,Ai??docentAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys:Aplinkos tarA?a, A?emAi??s Ai??kio augalA? tarA?a mikotoksinais
El paA?tas: ilona.keriene@su.lt


Rita MikaliAi??naitAi??daktarAi??,Ai??docentAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys:Ai??AugalA? fitopatologija, dekoratyvieji augalai, augalA? apsauga

Telefonas: 841595862
El paA?tas:Ai??rita.mikaliunaite@gmail.com


Martynas Kazlauskas -Ai??daktaras, lektorius.

MokslinAi??s veiklos sritys: Lietuvos stambiA?jA? A?induoliA? priimtinumo visuomenei tyrimai, paleopalinologiniai sedimentA? tyrimai Ai??iauliA? regione.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: kazlauskas@gm.su.lt


Renata LukoA?ienAi?? ai??i?? UA?sienio kalbA? studijA? katedros lektorAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys: anglA? kalbos dAi??stymo metodika, gretinamoji kalbotyra, leksikografija.


Jolanta VaskelienAi??Ai??- LietuviA? kalbotyros, literatAi??ros ir komunikacijos katedros docentAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys:

El.p.:Ai??v.jolanta@splius.lt

Comments are closed.