Studijų dalykai

Studijų programa: EKOLOGIJA IR APLINKOTYRA

Suteikiamas laipsnis ir kvalifikacija: ekologijos bakalauras

Studijų forma: nuolatinės (nuotolinės)

IV SEMESTRAS

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
B003B135 Populiacijų valdymas ir modeliai Lekt. dr. M.Kazlauskas kazlauskas@gm.su.lt, 8 684 54652
B003B113 Ekosistemų ekologija Doc. Rita Mikaliūnaitė rita.mikaliunaite@su.lt, 861139346
B004B107 Augalų sistematika ir ekologija Doc. Rita Mikaliūnaitė rita.mikaliunaite@su.lt, 861139346
B320B101 Gyvūnų sistematika ir ekologija Prof. V. Pileckas pileckas59@gmail.com, 8 640 37090
B001B117 Mokomoji kompleksinė praktika Lekt. dr. M.Kazlauskas kazlauskas@gm.su.lt, 8 684 54652
Laisvai pasirenkamas dalykas

III SEMESTRAS

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
P005B108 Hidrologija Laura Šukienė laura.sukiene@su.lt, 865070981
P510B119 Meterologija ir klimatologija Laura Šukienė laura.sukiene@su.lt, 865070981
 P005B109 Geologija ir dirvožemio racionalus panaudojimas Rita Mikaliūnaitė rita.mikaliunaite@su.lt, 861139346
B003B126 Kraštovaizdžio ekologija Rita Mikaliūnaitė rita.mikaliunaite@su.lt, 861139346
P305B102 Aplinkos chemija Ilona Kerienė ilona.keriene@su.lt, 861486361
P004B104 Biochemija Ilona Kerienė ilona.keriene@su.lt, 861486361

II SEMESTRAS

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
B100B109 Evoliucinė ekologija Audrius Šaulys saulysaudrius@gmail.com
B220B104 Taikomoji genetika Ingrida Šaulienė ishauliene@gmail.com
 P002B123 Fizika aplinkotyroje Violeta Šlekienė violeta@fm.su.lt
P390B103 Organinė chemija Ilona Kerienė ilona.keriene@gmail.com
B001B125 Augalų ir gyvūnų fiziologija Ingrida Šaulienė ishauliene@gmail.com
H001B111 Filosofija Jūratė Mackevičiūtė  j.mackevic@gmail.com

I SEMESTRAS

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
B001B120 Mikrobiologija ir mikologija Rita Mikaliūnaitė rita.mikaliunaite@gmail.com
 B003B144 Šiuolaikinė ekologija Martynas Kazlauskas kazlauskas@gm.su.lt
P130B112 Matematika ir

jos taikymai

ekologijoje

Lydija Dronova-Platbarzdė  dronovalydija@yahoo.com
B001B124 Molekulinė ląstelės biologija Ingrida Šaulienė ishauliene@gmail.com 
Specialybės užsienio kalba  Renata Lukošienė  renatalukosiene@yahoo.com
H590B117 Specialybės lietuvių kalba Jolanta Vaskelienė jolanta.vaskeliene@su.lt

 

Comments are closed.