Apie

buying clomid online safe, zithromax online. KVIEA?IAME STUDIJUOTI Ai??IAULIA? UNIVERSITETE!

pharmacy rx 1 canada. Ai??Ai??Bakalauro studijA? programa

ai??zEKONOMIKAai???

StudijA? trukmAi??:Ai??3,5 metA? (nuolatinAi??s), 5 metai (iA?tAi??stinAi??s)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:Ai??Ekonomikos bakalauras

StudijA? programos vykdymo kalba:Ai??LietuviA? k.

Vieta:Ai??iauliA? universitetas

Ai??Ekonomikos studijA? programos tikslas ai??i?? rengti ekonomikos specialistus, iA?mananA?ius ekonomikos veikimo principus; gebanA?ius analizuoti ir vertinti organizacijA? ekonominius procesus; priimti sprendimus, siekiant efektyvaus iA?tekliA? naudojimo ir gerA? A?monAi??s veiklos rezultatA?; tirti ekonominiA? procesA? tendencijas.

Specializacijos:

  • Ai??Studentai, pasirinkAi?? Ai??finansA? ir bankininkystAi??sAi??specializacijAi??, gebAi??s kompleksiA?kai vykdyti finansA? specialisto funkcines veiklas, susijusias su Ai??kio subjektA? veiklos apskaitymu, apmokestinimu, finansiniA? iA?tekliA? analize ir valdymu, investavimu ir rizikos valdymu A?alies bei uA?sienio rinkose, analizuoti bankA? ir vertinti bankA? veiklAi??, jA? naudojamus finansinius instrumentus bei vykdomus finansinius sandorius.
  • Studentai, pasirinkAi?? buhalterinAi??s apskaitosAi??specializacijAi??, gebAi??s kompleksiA?kai vykdyti buhalterio funkcines veiklas, susijusias su Ai??kio subjektA? Ai??kiniA? operacijA? sistema, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti apskaitos procesus, organizuoti Ai??kio subjekto apskaitos tarnybos darbAi??, formuoti apskaitos politikAi??, tvarkyti Ai??kio subjekto apskaitAi??, uA?tikrinti finansinAi??s informacijos patikimumAi?? bei kontrolAi??, dirbti su taikomosiomis apskaitos ir kitomis programomis.
  • Studentai, pasirinkAi?? logistikos ekonomikos specializacijAi??, gebAi??s identifikuoti bei analizuoti verslo sektoriaus ekonomines problemas, susijusias su gamybos, verslo paslaugA?, rinkodaros, logistikos nacionalinAi??s ir tarptautinAi??s prekybos tendencijomis, apsirAi??pinimo reikalingais iA?tekliais A?altiniais, jA? efektyvaus panaudojimo galimybAi??mis.

Ai??KarjeAi??ros galimybAi??s:

EkonomiAi??kos baAi??kaAi??lauAi??rai dirba ekonomistais verslo A?monAi??se, valstybAi??s instiAi??tuAi??ciAi??jose, atlieka ekonomiAi??nAi??s anaAi??liAi??zAi??s, veiklos plaAi??naAi??viAi??mo, prognozaAi??viAi??mo, ekonominiA? procesA? modeliaAi??viAi??mo veiklas, dirba fiAi??nansiAi??ninkais, bankA? skyriA? vaAi??dovais, asmeniAi??niais fiAi??nansA? valdymo ir mokesA?iA? konsultantais. EkonomiAi??kos baAi??kaAi??lauAi??rai gaAi??li tAi??sti stuAi??diAi??jas ekonomiAi??kos ar kiAi??tos stuAi??diAi??jA? krypties maAi??gistrantAi??Ai??roje.

KodAi??l rinktis A?ias studijas?

Ai??iauliA? universitetas ai??i?? dinamiA?kas, atviras universitetas, turintis 6000 studentA?, 8 fakultetus, moderniAi?? akademinAi?? bibliotekAi??. Kasmet daugiau nei 160 studentA? iA?vyksta A? uA?sienA? studijuoti ar atlikti praktikAi??, 100 uA?sienio studentA? atvyksta studijuoti A?ia.Ai?? Ai??iauliA? universitete puikios sAi??lygos aktyviam ir A?domiam studentiA?kam gyvenimui! buy cialis with amex.

Comments are closed.