Apie

KVIEA?IAME STUDIJUOTI A�IAULIA? UNIVERSITETE!

A�A�Bakalauro studijA? programa

a�zEKONOMIKAa�?

StudijA? trukmA�:A�3,5 metA? (nuolatinA�s), 5 metai (iA?tA�stinA�s)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:A�Ekonomikos bakalauras

StudijA? programos vykdymo kalba:A�LietuviA? k.

Vieta:A�iauliA? universitetas

A�Ekonomikos studijA? programos tikslas a�� rengti ekonomikos specialistus, iA?mananA?ius ekonomikos veikimo principus; gebanA?ius analizuoti ir vertinti organizacijA? ekonominius procesus; priimti sprendimus, siekiant efektyvaus iA?tekliA? naudojimo ir gerA? A?monA�s veiklos rezultatA?; tirti ekonominiA? procesA? tendencijas.

Specializacijos:

  • A�Studentai, pasirinkA� A�finansA? ir bankininkystA�sA�specializacijA�, gebA�s kompleksiA?kai vykdyti finansA? specialisto funkcines veiklas, susijusias su A�kio subjektA? veiklos apskaitymu, apmokestinimu, finansiniA? iA?tekliA? analize ir valdymu, investavimu ir rizikos valdymu A?alies bei uA?sienio rinkose, analizuoti bankA? ir vertinti bankA? veiklA�, jA? naudojamus finansinius instrumentus bei vykdomus finansinius sandorius.
  • Studentai, pasirinkA� buhalterinA�s apskaitosA�specializacijA�, gebA�s kompleksiA?kai vykdyti buhalterio funkcines veiklas, susijusias su A�kio subjektA? A�kiniA? operacijA? sistema, organizuoti, valdyti ir kontroliuoti apskaitos procesus, organizuoti A�kio subjekto apskaitos tarnybos darbA�, formuoti apskaitos politikA�, tvarkyti A�kio subjekto apskaitA�, uA?tikrinti finansinA�s informacijos patikimumA� bei kontrolA�, dirbti su taikomosiomis apskaitos ir kitomis programomis.
  • Studentai, pasirinkA� logistikos ekonomikos specializacijA�, gebA�s identifikuoti bei analizuoti verslo sektoriaus ekonomines problemas, susijusias su gamybos, verslo paslaugA?, rinkodaros, logistikos nacionalinA�s ir tarptautinA�s prekybos tendencijomis, apsirA�pinimo reikalingais iA?tekliais A?altiniais, jA? efektyvaus panaudojimo galimybA�mis.

A�KarjeA�ros galimybA�s:

EkonomiA�kos baA�kaA�lauA�rai dirba ekonomistais verslo A?monA�se, valstybA�s instiA�tuA�ciA�jose, atlieka ekonomiA�nA�s anaA�liA�zA�s, veiklos plaA�naA�viA�mo, prognozaA�viA�mo, ekonominiA? procesA? modeliaA�viA�mo veiklas, dirba fiA�nansiA�ninkais, bankA? skyriA? vaA�dovais, asmeniA�niais fiA�nansA? valdymo ir mokesA?iA? konsultantais. EkonomiA�kos baA�kaA�lauA�rai gaA�li tA�sti stuA�diA�jas ekonomiA�kos ar kiA�tos stuA�diA�jA? krypties maA�gistrantA�A�roje.

KodA�l rinktis A?ias studijas?

A�iauliA? universitetas a�� dinamiA?kas, atviras universitetas, turintis 6000 studentA?, 8 fakultetus, moderniA� akademinA� bibliotekA�. Kasmet daugiau nei 160 studentA? iA?vyksta A? uA?sienA? studijuoti ar atlikti praktikA�, 100 uA?sienio studentA? atvyksta studijuoti A?ia.A� A�iauliA? universitete puikios sA�lygos aktyviam ir A?domiam studentiA?kam gyvenimui!

Comments are closed.