DA�stytojai

ProgramA� kuruoja EkonomikosA�katedra.

Pirmojo semestro dA�stytojai


DanguolA� A�avareikienA�A�a�� socialiniA? mokslA? (vadyba ir administravimas) daktarA�,A�lektorA�.MokslinA�s veiklos sritys:A�A?mogiA?kA?jA? A�iA?tekliA? valdymo raiA?ka ir transformacija. OrganizacijA? valdymo iA?A?A�kiai ir proverA?iai moderniojoje vadyboje. Integruotos darbo motyvacijos raiA?ka vadyboje.El.p.: dsavareikiene@gmail.com

Rasa BalvoA?iA�tA�A�a�� socialiniA? mokslA? (edukologija) daktarA�, docentA�.MokslinA�s veiklos sritys:A�OrganizacijA? mokymas. OrganizacijA? vystymasis ir jA? efektyvumo vertinimas. ProjektA? rengimas ir valdymas.El.p.:


Gintaras A�aparnisA�a�� socialiniA? mokslA? daktaras, docentas, fakulteto dekanas.MokslinA�s veiklos sritys:A�InformacinA�s ir komunikacinA�s technologijos valdyme, OrganizacijA? ir A?mogiA?kA?jA? iA?tekliA? valdymo problematika, SocialiniA? tyrimA? metodologija.El.p.:A�saparnis@cr.su.lt
JA�ratA� MackeviA?iA�tA�A�-A�istorijos ir filosofijos katedros docentA�.MokslinA�s veiklos sritys:El.p.:A�j.mackevic@gmail.com
Karolina PiaseckienA� –MokslinA�s veiklos sritys:El.p.: k.piaseckiene@gmail.com
Karolina ButkuvienA�A�-MokslinA�s veiklos sritys:El.p.:A�butkuvienekarolina@gmail.com


Jolanta VaskelienA�A�- LietuviA? kalbotyros, literatA�ros ir komunikacijos katedros docentA�.MokslinA�s veiklos sritys:El.p.:A�v.jolanta@splius.lt
Administracija

Gintaras A�aparnisA� a�� socialiniA? mokslA? daktaras, docentas, fakulteto dekanas.

MokslinA�s veiklos sritys:A�InformacinA�s ir komunikacinA�s technologijos valdyme, OrganizacijA? ir A?mogiA?kA?jA? iA?tekliA? valdymo problematika, SocialiniA? tyrimA? metodologija.

El.p.:A�saparnis@cr.su.lt

A�Zita TamaA?auskienA�A�a�� socialiniA? mokslA? (ekonomika)A�profesorA�, daktarA�, katedros vedA�ja.

MokslinA�s veiklos sritys:

El.p.: ekonomika@smf.su.lt

AntroA�semestro dA�stytojai

Jurgita KaraleviA?ienA� – ekonomikos katedros daktarA�, lektorA�.

MoksliniA? tyrimA? sritys:A�Intelektinis kapitalas. MikroekonominA� ir makroekonominA� situacija.A� Ekonometrinis modeliavimas.

El.p.: jurgita.karaleviciene@gmail.com

A� Jolanta VaskelienA�A�- LietuviA? kalbotyros, literatA�ros ir komunikacijos katedros docentA�.

MokslinA�s veiklos sritys:

El.p.:A�v.jolanta@splius.lt

Comments are closed.