Dėstytojai

Programą kuruoja Ekonomikos katedra.

Pirmojo semestro dėstytojai


Danguolė Šavareikienė – socialinių mokslų (vadyba ir administravimas) daktarė, lektorė.Mokslinės veiklos sritys: Žmogiškųjų  išteklių valdymo raiška ir transformacija. Organizacijų valdymo iššūkiai ir proveržiai moderniojoje vadyboje. Integruotos darbo motyvacijos raiška vadyboje.El.p.: dsavareikiene@gmail.com

Rasa Balvočiūtė – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė.Mokslinės veiklos sritys: Organizacijų mokymas. Organizacijų vystymasis ir jų efektyvumo vertinimas. Projektų rengimas ir valdymas.El.p.:


Gintaras Šaparnis – socialinių mokslų daktaras, docentas, fakulteto dekanas.Mokslinės veiklos sritys: Informacinės ir komunikacinės technologijos valdyme, Organizacijų ir žmogiškųjų išteklių valdymo problematika, Socialinių tyrimų metodologija.El.p.: saparnis@cr.su.lt
Jūratė Mackevičiūtė – istorijos ir filosofijos katedros docentė.Mokslinės veiklos sritys:El.p.: j.mackevic@gmail.com
Karolina Piaseckienė –Mokslinės veiklos sritys:El.p.: k.piaseckiene@gmail.com
Karolina Butkuvienė –Mokslinės veiklos sritys:El.p.: butkuvienekarolina@gmail.com


Jolanta Vaskelienė – Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros docentė.Mokslinės veiklos sritys:El.p.: v.jolanta@splius.lt
Administracija

Gintaras Šaparnis  – socialinių mokslų daktaras, docentas, fakulteto dekanas.

Mokslinės veiklos sritys: Informacinės ir komunikacinės technologijos valdyme, Organizacijų ir žmogiškųjų išteklių valdymo problematika, Socialinių tyrimų metodologija.

El.p.: saparnis@cr.su.lt

 Zita Tamašauskienė – socialinių mokslų (ekonomika) profesorė, daktarė, katedros vedėja.

Mokslinės veiklos sritys:

El.p.: ekonomika@smf.su.lt

Antro semestro dėstytojai

Jurgita Karalevičienė – ekonomikos katedros daktarė, lektorė.

Mokslinių tyrimų sritys: Intelektinis kapitalas. Mikroekonominė ir makroekonominė situacija.  Ekonometrinis modeliavimas.

El.p.: jurgita.karaleviciene@gmail.com

  Jolanta Vaskelienė – Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros docentė.

Mokslinės veiklos sritys:

El.p.: v.jolanta@splius.lt

Comments are closed.