Apie

GAMTINIA? SISTEMA? VALDYMAS

StudijA? sritis a�� biomedicinos mokslai

Kvalifikacinis laipsnis: ekologijos magistras

A�i studijA? programa siA�loma nuotoliniu bA�du, t.y. studijA? medA?iaga bus pateikta virtualioje mokymosi aplinkoje, kur galA�site mokytis, konsultuotis, dalyvauti videokonferencijose, pateikti atsiskaitymus iA? bet kur.

StudijA? trukmA�: 2 metai (NL)

Programos tikslas: A?iA�magistro studijA? programa skirta gilinti ir plA�toti aukA?A?iausios kvalifikacijos ekologijos specialistA? gebA�jimus, padA�sianA?ius jiems kritiA?kai vertinti gamtiniA? ir antropogenizuotA? ekosistemA? valdymo priemones, analizuoti gamtosaugos ir aplinkosaugos sistemA? formavimo ir A?gyvendinimo kompleksiA?kumA�, etiniu ir socialiniu poA?iA�riu atsakingai pasirinkti gamtiniA? sistemA? bA�klA�s ir kokybA�s vertinimo bA�dus, veikti ekologijos ir su ja susijusiose praktikos ir mokslo srityse.

Programos iA?skirtinumas:A�inovatyviais metodais ugdomi ekosistemA? valdymo gebA�jimai, asmeninA�s vertybA�sA�formuojamos per sprendimA? priA�mimA� A?vairiose praktinA�se situacijose.

Karjeros galimybA�s:

  • Ekologijos magistrai galA�s bA�ti atsakingais uA? gamtiniA? sistemA? valdymA� A?vairiuose Lietuvos ir kitA? Europos SA�jungos A?aliA? institucijose ir A?monA�se, dirbti aplinkos valdymo komandas formuojanA?iA? A�kio subjektA? padaliniuose, rengti strategijas, norminius aktus ir priA?iA�rA�ti jA? A?gyvendinimA�.
  • TurA�s pakankamai A?iniA? ir A?gA�dA?iA? dirbti pozicijose, reikalaujanA?iose atsakomybA�s uA? augalijos ir gyvA�nijos raidA�, vertinti paA?aidas ir imtis sprendimA? atstatant gamtinA�s aplinkos pusiausvyrA�.
  • A�gijA� ekologijos magistro laipsnA? galA�s dirbti A?monA�se, konsultuojanA?iose gamtosaugos, aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi klausimais ar susidurianA?iose su jA? sprendimu savo veikloje, taip pat valstybA�s valdymo institucijose, atsakingose uA? ES direktyvA? ir tarptautiniA? konvencijA? A?gyvendinimA�, kokybiA?kA� aplinkA� ir tausojantA? iA?tekliA? naudojimA�.
  • Absolventai gali tA�sti studijas su gyvybA�s mokslais susijusiose doktorantA�ros programose vykdydami fundamentinius tyrimus Lietuvos ir pasaulio mokslo institucijose.

 

Comments are closed.