Apie

best place to order cialis. GAMTINIA? SISTEMA? VALDYMAS

Suhagra without prescription, clomid reviews. StudijA? sritis ai??i?? biomedicinos mokslai

Kvalifikacinis laipsnis: antibiotics quick online. ekologijos magistras

Ai??i studijA? programa siAi??loma nuotoliniu bAi??du, t.y. studijA? medA?iaga bus pateikta virtualioje mokymosi aplinkoje, kur galAi??site mokytis, konsultuotis, dalyvauti videokonferencijose, pateikti atsiskaitymus iA? bet kur.

StudijA? trukmAi??: 2 metai (NL)

Programos tikslas: A?iAi??magistro studijA? programa skirta gilinti ir plAi??toti aukA?A?iausios kvalifikacijos ekologijos specialistA? gebAi??jimus, padAi??sianA?ius jiems kritiA?kai vertinti gamtiniA? ir antropogenizuotA? ekosistemA? valdymo priemones, analizuoti gamtosaugos ir aplinkosaugos sistemA? formavimo ir A?gyvendinimo kompleksiA?kumAi??, etiniu ir socialiniu poA?iAi??riu atsakingai pasirinkti gamtiniA? sistemA? bAi??klAi??s ir kokybAi??s vertinimo bAi??dus, veikti ekologijos ir su ja susijusiose praktikos ir mokslo srityse.

Programos iA?skirtinumas:Ai??inovatyviais metodais ugdomi ekosistemA? valdymo gebAi??jimai, asmeninAi??s vertybAi??sAi??formuojamos per sprendimA? priAi??mimAi?? A?vairiose praktinAi??se situacijose.

Karjeros galimybAi??s:

  • Ekologijos magistrai galAi??s bAi??ti atsakingais uA? gamtiniA? sistemA? valdymAi?? A?vairiuose Lietuvos ir kitA? Europos SAi??jungos A?aliA? institucijose ir A?monAi??se, dirbti aplinkos valdymo komandas formuojanA?iA? Ai??kio subjektA? padaliniuose, rengti strategijas, norminius aktus ir priA?iAi??rAi??ti jA? A?gyvendinimAi??.
  • TurAi??s pakankamai A?iniA? ir A?gAi??dA?iA? dirbti pozicijose, reikalaujanA?iose atsakomybAi??s uA? augalijos ir gyvAi??nijos raidAi??, vertinti paA?aidas ir imtis sprendimA? atstatant gamtinAi??s aplinkos pusiausvyrAi??.
  • Ai??gijAi?? ekologijos magistro laipsnA? galAi??s dirbti A?monAi??se, konsultuojanA?iose gamtosaugos, aplinkotyros, aplinkosaugos ir darnaus vystymosi klausimais ar susidurianA?iose su jA? sprendimu savo veikloje, taip pat valstybAi??s valdymo institucijose, atsakingose uA? ES direktyvA? ir tarptautiniA? konvencijA? A?gyvendinimAi??, kokybiA?kAi?? aplinkAi?? ir tausojantA? iA?tekliA? naudojimAi??.
  • Absolventai gali tAi??sti studijas su gyvybAi??s mokslais susijusiose doktorantAi??ros programose vykdydami fundamentinius tyrimus Lietuvos ir pasaulio mokslo institucijose.

 

Comments are closed.