DA�stytojai

ProgramA� kuruoja Aplinkotyros ir fizikos katedra.

 

 

Administracija
Darius A�iauA?iA�nas – daktaras, profesorius, fakulteto dekanas.

MokslinA�s veiklos sritys:
Tel. (8 41) 590 401

El.p. all@mi.su.lt


Laura A�ukienA� a�� aplinkotyros ir fizikos katedros vedA�ja

MokslinA�s veiklos sritys: A?iedadulkiA? sklaidos atmosferoje tyrimai, augalA? A?ydA�jimo pokyA?iA? tyrimai, klimato kaitos poveikio ekosistemoms tyrimai.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: laura.shukiene@gmail.com

Pirmo semestro dA�stytojai

Ingrida A�aulienA�a��daktarA�, profesorA�.

MokslinA�s veiklos sritys:A�AugalA? ekologija, augalA? fiziologija, invaziniai augalai, A?iedadulkiA? morfologija, A?iedadulkiA? sklaida ir pernaA?a, aerobiologija, fenologija, A?iedadulkiA? poveikis A?moniA? sveikatai, oro kokybA�s monitoringas, aplinkos apsauga, klimato kaita.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: ingrida.sauliene@su.lt

Violeta A�lekienA�A�A�- daktarA�,A�docentA�.

MokslinA�s veiklos sritys:

El paA?tas:A�violeta@fm.su.lt

 

 

Martynas Kazlauskas -A�daktaras, lektorius.

MokslinA�s veiklos sritys: Lietuvos stambiA?jA? A?induoliA? priimtinumo visuomenei tyrimai, paleopalinologiniai sedimentA? tyrimai A�iauliA? regione.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: kazlauskas@gm.su.lt


Renata MacaitienA�A�-A�daktarA�, profesorA�.

MokslinA�s veiklos sritys: analiziniai ir tikimybiniai dzeta funkcijA? tyrimai

El paA?tas:A�renata.macaitiene@gmail.com


Vaidotas KaniA?auskasA�-A�daktaras, docentas.

MokslinA�s veiklos sritys: ParametriniA? A?verA?iA? ir statistiniA? hipoteziA? asimptotinA�s teorijos. Martingaliniai A?verA?iai. Didieji nuokrypiai. Matematikos taikymas istorijoje ir socialiniuose moksluose.

El paA?tas:A�vaidotasKa@yahoo.com

Comments are closed.