DAi??stytojai

ProgramAi?? kuruoja Aplinkotyros ir fizikos katedra.

 

 

periactin without prescription, buy lioresal online.

Administracija
Darius Ai??iauA?iAi??nas – daktaras, profesorius, fakulteto dekanas.

MokslinAi??s veiklos sritys:
Tel. (8 41) 590 401

El.p. all@mi.su.lt


Laura Ai??ukienAi?? ai??i?? aplinkotyros ir fizikos katedros vedAi??ja

MokslinAi??s veiklos sritys: A?iedadulkiA? sklaidos atmosferoje tyrimai, augalA? A?ydAi??jimo pokyA?iA? tyrimai, klimato kaitos poveikio ekosistemoms tyrimai.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: laura.shukiene@gmail.com

Pirmo semestro dAi??stytojai

Ingrida Ai??aulienAi??ai??i??daktarAi??, profesorAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys:Ai??AugalA? ekologija, augalA? fiziologija, invaziniai augalai, A?iedadulkiA? morfologija, A?iedadulkiA? sklaida ir pernaA?a, aerobiologija, fenologija, A?iedadulkiA? poveikis A?moniA? sveikatai, oro kokybAi??s monitoringas, aplinkos apsauga, klimato kaita.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: ingrida.sauliene@su.lt

Violeta Ai??lekienAi??Ai??Ai??- daktarAi??,Ai??docentAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys:

El paA?tas:Ai??violeta@fm.su.lt

 

 

hct hotel chalet de tradition. Martynas Kazlauskas -Ai?? chloroquine. daktaras, lektorius.

MokslinAi??s veiklos sritys: Lietuvos stambiA?jA? A?induoliA? priimtinumo visuomenei tyrimai, paleopalinologiniai sedimentA? tyrimai Ai??iauliA? regione.

Telefonas: 841595862
El paA?tas: kazlauskas@gm.su.lt


Renata MacaitienAi??Ai??-Ai??daktarAi??, profesorAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys: analiziniai ir tikimybiniai dzeta funkcijA? tyrimai

El paA?tas:Ai??renata.macaitiene@gmail.com


Vaidotas KaniA?auskasAi??-Ai??daktaras, docentas.

MokslinAi??s veiklos sritys: ParametriniA? A?verA?iA? ir statistiniA? hipoteziA? asimptotinAi??s teorijos. Martingaliniai A?verA?iai. Didieji nuokrypiai. Matematikos taikymas istorijoje ir socialiniuose moksluose.

El paA?tas:Ai??vaidotasKa@yahoo.com

Comments are closed.