Studijų dalykai

Studijų programa: Gamtinių sistemų valdymas

Suteikiamas laipsnis ir kvalifikacija: ekologijos magistro laipsnis

Studijų forma: nuolatinė, ištęstinė (vykdoma nuotoliniu būdu)

II SEMESTRAS, ECTS

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
S189M155 Aplinkosaugos strateginis valdymas Prof. Žičkienė Skaidrė vadyba@smf.su.lt

8 41 595 886

B510M001 Klimato kaitos poveikio vertinimas Doc. Šukienė Laura laura.sukiene@su.lt

8 650 70981

B003M012 Atropigeninės apkrovos šiuolaikinis vertinimas Lekt. Kerienė Ilona ilona.keriene@su.lt

8 614 86361

B003M106 Bioindukaciniai aplinkos tyrimai Doc. Rita Mikaliūnaitė rita.mikaliunaite@su.lt

8 611 39346

I SEMESTRAS, ECTS

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
B003M102 Aplinkos kokybės kontrolė Dėstytoja prof. dr. Ingrida Šaulienė ingrida.sauliene@su.lt
S274M130 Ekologijos mokslinių tyrimų metodologija Doc. dr. Violeta Šlekienė violeta@fm.su.lt
 P160M105 Ekologinių duomenų statistinis vertinimas Prof. dr. Renata Macaitienė renata.macaitiene@gmail.com
 B003M105 Gyvosios gamtos išteklių valdymas  Lekt. dr. Martynas Kazlauskas kazlauskas@gm.su.lt

+37068454652

Gamtinių sistemų valdymas programa. 

Comments are closed.