Apie

Informatikos bakalauro studijA? programa

cheapest generic viagra prices online.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos bakalauras

NuolatiniA? studijA? trukmAi?? ai??i?? 4 metai

IA?tAi??stiniA? studijA? trukmAi?? ai??i?? 5,5 metA?

Ai??Ai??ios studijA? programos tikslas ai??i?? suteikti A?iuolaikiA?kAi?? universitetinA? informatikos iA?silavinimAi??. StudijA? metu studentai susipaA?A?sta su kompiuteriA? funkcionavimo principais, programavimo technologijomis, kompiuteriA? tinklA? technologijomis, kompiuteriA? ir jA? programinAi??s A?rangos taikymo konkreA?iose darbinAi??se srityse pagrindais.

levitra canadian online pharmacy.
Mes siekiame parengti specialistus, galinA?ius kokybiA?kai:

  • vykdyti A?monAi??s kompiuterizavimo projektus;
  • adaptuoti programinAi?? A?rangAi??, esant reikalui kurti naujus programinius modulius;
  • Cialis Professional for sale, zithromax reviews.

  • atlikti programinAi??s A?rangos prieA?iAi??ros darbus.

Dauguma absolventA? A?sidarbina Lietuvos ir uA?sienio firmose, bankuose, tAi??sia studijas magistrantAi??roje ir doktorantAi??roje.

Ai??Nuo 3-iojo kurso galAi??site pasirinkti vienAi?? iA? A?iA? specializacijA?:

  • ProgramA? sistemos. PasirinkAi?? A?iAi?? specializacijAi??, A?gysite A?iniA? apie programavimo metodus, technologijas, A?rankius, programA? gyvavimo ciklus bei gebAi??jimAi?? tas A?inias naudoti programA? sistemA? projektavimo bei realizavimo metu. BaigAi?? studijas galAi??site dirbti programavimo, duomenA? baziA? ir kitA? informaciniA? sistemA? kAi??rimo bei prieA?iAi??ros rinkoje dirbanA?iose A?monAi??se ir organizacijose.
  • KompiuteriniA? sistemA? administravimas. PasirinkAi?? A?iAi?? specializacijAi??, A?gysite gebAi??jimA? naudoti A?iuolaikines kompiuteriniA? tinklA? technologijas, tinklo valdymo ir analizAi??s priemones, uA?tikrinti tinklo saugAi??, programuoti tinklinio programavimo kalbomis. BaigAi?? studijas galAi??site dirbti kompiuteriniA? sistemA? administratoriais, rengti ir vykdyti informaciniA? technologijA? diegimo bei plAi??tros projektus.
  • Multimedijos sistemos. PasirinkAi?? A?iAi?? specializacijAi??, A?gysite A?iniA? apie kompiuterinAi??s audiovizualinAi??s informacijos teorijAi??, technologijas ir A?rankius; taip pat A?gysite A?gAi??dA?iA?, reikalingA? dirbant multimedijos projektA? grupAi??se. BaigAi?? studijas, galAi??site dirbti reklamos, tinklalapiA? kAi??rimo, televizijos ir geografiniA? informaciniA? sistemA? rinkoje veikianA?iose arba A?ias technologijas naudojanA?iose A?monAi??se.

Ai??Studijuojamus dalykus galite perA?iAi??rAi??ti http://ik.su.lt/index.php/studiju-programos/bakalauro-studiju-programa-informatika

Comments are closed.