DAi??stytojai

Informatikos ir matematikosAi??katedra

Ai??Katedros adresas:Ai??Vilniaus g. 141-102, 76353 Ai??iauliai Tel.: (8 41) 595 722, el. paA?tas: mat.kat@fm.su.lt

Katedros vedAi??jas:Ai?? doc. dr. Virginija GarbaliauskienAi??, 204 kab.

cialis para venta al mayoreo.

amitriptyline.

Administracija
Darius Ai??iauA?iAi??nas ai??i?? daktaras, profesorius, fakulteto dekanas.

MokslinAi??s veiklos sritys: analiziniai ir tikimybiniai dzeta funkcijA? tyrimai
Tel. (8 41) 590 401

El.p. all@mi.su.lt

Virginija GarbaliauskienAi??ai??i?? daktarAi??,docentAi??, katedros vedAi??ja.

MokslinAi??s veiklos sritys:Ai??Analiziniai ir tikimybiniai dzeta funkcijA? tyrimai

El. p. mat.kat@fm.su.lt

AudronAi?? GriA?iuvienAi??ai??i?? katedros administratorAi??.

Tel. (8 41) 595 722
El. p. mat.kat@fm.su.lt

Antro semestro dAi??stytojai
Sigita TurskienAi??ai??i??technologijos mokslA? daktarAi??, docentAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys: netiesiniA? reiA?kiniA? kompiuterinis modeliavimas, e. studijA? proceso modeliavimas ir tyrimas, baigtiniA? elementA? metodo programinAi??s A?rangos kAi??rimas ir taikymai, programavimo ypatumai kompiuterinAi??se matematikos sistemose.

El.p.: sigita.turskiene@su.lt

Jolanta VaskelienAi??ai??i?? LietuviA? kalbotyros, literatAi??ros ir komunikacijos katedros docentAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys:

El.p.: jolanta.vaskeliene@su.lt

Daiva KorsakienAi??ai??i??Ai??daktarAi??, docentAi??

MokslinAi??s veiklos sritys: DiferencialiniA? lygA?iA? pradiniai ir kraA?tiniai uA?daviniai

El.p.:Ai??korsakiene@fm.su.lt

Ai??JAi??ratAi?? MackeviA?iAi??tAi?? -daktarAi??, docentAi??

MokslinAi??s veiklos sritys:

El.p.: j.mackevic@gmail.com

Renata LukoA?ienAi?? – UA?sienio kalbA? studijA? katedros lektorAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys: anglA? kalbos dAi??stymo metodika, gretinamoji kalbotyra, leksikografija.

Pirmo semestro dAi??stytojai
Vaclovas Siriusai??i??daktaras, docentas.

MokslinAi??s veiklos sritys:

El.p.:vacsirius@gmail.com

GraA?vydas Felinskasai??i??Ai?? order Cialis Jelly online, purchase zithromax. daktaras, docentas.

MokslinAi??s veiklos sritys:

El.p.: grazvis@gmail.com

Daiva KorsakienAi??ai??i??Ai??daktarAi??, docentAi??

MokslinAi??s veiklos sritys: DiferencialiniA? lygA?iA? pradiniai ir kraA?tiniai uA?daviniai

El.p.:Ai??korsakiene@fm.su.lt

Renata LukoA?ienAi?? – UA?sienio kalbA? studijA? katedros lektorAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys: anglA? kalbos dAi??stymo metodika, gretinamoji kalbotyra, leksikografija.

Comments are closed.