Dėstytojai

Programą kuruoja Vadybos katedra.

Administracija

Gintaras Šaparnis  – socialinių mokslų daktaras, docentas, fakulteto dekanas.

Mokslinės veiklos sritys: Kokybinių ir kiekybinių metodų derinimas, diagnozuojant mokyklos vadybą nestandartizuotu atviro tipo klausimynu.

El.p. saparnis@cr.su.lt


Skaidrė Žičkienė – socialinių mokslų (ekonomika) profesorė, daktarė, katedros vedėja.

Mokslinės veiklos sritys: Komunalinių atliekų tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestų plėtros kontekste.

El.p.:vadyba@smf.su.lt

Pirmo semestro dėstytojai

Danguolė Šavareikienė–socialinių mokslų (vadyba ir administravimas) daktarė, lektorė.

Mokslinės veiklos sritys: Darbuotojų poreikių tenkinimu grindžiamas darbo motyvacijos proceso vystymas organizacijoje.

El.p.: dsavareikiene@gmail.com

 
Jūratė Valuckienė– socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė.

Mokslinės veiklos sritys:  Švietimo organizacijų veiklos kokybės vertinimas, ugdymo kokybės vadyba.

El.p.: j.valuckiene@gmail.com

 
Rigita Tijūnaitienė– socialinių mokslų (vadyba ir administravimas) daktarė, docentė.

Mokslinės veiklos sritys: Dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos raiška ir plėtojimas.

El.p.: rigita.t@gmail.com

 
Milda Damkuvienė – socialinių mokslų (vadyba ir administravimas) daktarė, docentė.

Mokslinės veiklos sritys: Klientų suvokiama ilgalaikių santykių su aukšto kontakto paslaugų organizacija vertė.


Skaidrė Žičkienė – socialinių mokslų (ekonomika) profesorė, daktarė, katedros vedėja.

Mokslinės veiklos sritys: Komunalinių atliekų tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestų plėtros kontekste.

El.p.:vadyba@smf.su.lt

Comments are closed.