Dėstytojai

Programą kuruoja Vadybos katedra.

Administracija

Gintaras Šaparnis  – socialinių mokslų daktaras, docentas, fakulteto dekanas.

Mokslinės veiklos sritys: Informacinės ir komunikacinės technologijos valdyme, Organizacijų ir žmogiškųjų išteklių valdymo problematika, Socialinių tyrimų metodologija.

El.p.: saparnis@cr.su.lt


Skaidrė Žičkienė – socialinių mokslų (ekonomika) profesorė, daktarė, katedros vedėja.

Mokslinės veiklos sritys: Komunalinių atliekų tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestų plėtros kontekste.

El.p.: skazi@tf.su.lt

Dėstytojai

Jolanta Vaskelienė – lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros docentė.

Mokslinės veiklos sritys: Komunalinių atliekų tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestų plėtros kontekste.

El.p.: jolanta.vaskeliene@su.lt


Jurgita Karalevičienė – ekonomikos katedros daktarė, lektorė.

Mokslinių tyrimų sritys: Intelektinis kapitalas. Mikroekonominė ir makroekonominė situacija.  Ekonometrinis modeliavimas.

El.p.: jurgita.karaleviciene@gmail.com

Jūratė Mackevičiūtė –istorijos ir filosofijos katedros docentė

Mokslinės veiklos sritys:

El.p.: j.mackevic@gmail.com


Karolina Butkuvienė –asistentė

Mokslinės veiklos sritys: Vertimo teorija ir praktika, paauglių kalbos vertimas grožinėje literatūroje, tarpkultūrinė komunikacija.

El.p.: butkuvienekarolina@gmail.com


Danguolė Šavareikienė – socialinių mokslų (vadyba ir administravimas) daktarė, lektorė.

Mokslinės veiklos sritys: Žmogiškųjų  išteklių valdymo raiška ir transformacija. Organizacijų valdymo iššūkiai ir proveržiai moderniojoje vadyboje. Integruotos darbo motyvacijos raiška vadyboje.

El.p.: dsavareikiene@gmail.com

 
Jūratė Valuckienė – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė.

Mokslinės veiklos sritys:  Kokybės vadyba.  Žinių vadyba. Kokybinių tyrimų metodologija.

El.p.: j.valuckiene@gmail.com

 

Gintaras Šaparnis – socialinių mokslų daktaras, docentas, fakulteto dekanas.

Mokslinės veiklos sritys: Informacinės ir komunikacinės technologijos valdyme, Organizacijų ir žmogiškųjų išteklių valdymo problematika, Socialinių tyrimų metodologija.

El.p.: saparnis@cr.su.lt

 

Renata Navickienė – lektorė

Mokslinės veiklos sritys: Administracinė, finansų teisė, kontrolė, valstybės tarnybos teisinis reglamentavimas

El.p.: renata@smf.su.lt

Karolina Piaseckienė –

Mokslinės veiklos sritys:

El.p.: k.piaseckiene@gmail.com

 

Comments are closed.