DA�stytojai

ProgramA� kuruoja Vadybos katedra.

Administracija

Gintaras A�aparnisA� a�� socialiniA? mokslA? daktaras, docentas, fakulteto dekanas.

Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows 7 Ultimate SP1 Key
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows 7 Home Basic SP1 Key
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows 7 Home Premium SP1 Key
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows 7 Professional SP1 Key
Windows 7 (codenamed Vienna, formerly Blackcomb) is a personal computer operating system developed by Microsoft. It is a part of the Windows NT family of operating systems Windows Thin PC Key

MokslinA�s veiklos sritys:A�InformacinA�s ir komunikacinA�s technologijos valdyme, OrganizacijA? ir A?mogiA?kA?jA? iA?tekliA? valdymo problematika, SocialiniA? tyrimA? metodologija.

El.p.:A�saparnis@cr.su.lt


SkaidrA� A?iA?kienA�A�a�� socialiniA? mokslA? (ekonomika)A�profesorA�, daktarA�, katedros vedA�ja.

MokslinA�s veiklos sritys:A�KomunaliniA? atliekA? tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestA? plA�tros kontekste.

El.p.:A�skazi@tf.su.lt

DA�stytojai

Jolanta VaskelienA�A�a��A�lietuviA? kalbotyros, literatA�ros ir komunikacijos katedros docentA�.

MokslinA�s veiklos sritys:A�KomunaliniA? atliekA? tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestA? plA�tros kontekste.

El.p.: jolanta.vaskeliene@su.lt


Jurgita KaraleviA?ienA� – ekonomikos katedros daktarA�, lektorA�.

MoksliniA? tyrimA? sritys:A�Intelektinis kapitalas. MikroekonominA� ir makroekonominA� situacija.A� Ekonometrinis modeliavimas.

El.p.: jurgita.karaleviciene@gmail.com

JA�ratA� MackeviA?iA�tA�A�a��istorijos ir filosofijos katedros docentA�

MokslinA�s veiklos sritys:

El.p.: j.mackevic@gmail.com


Karolina ButkuvienA�A�a��asistentA�

MokslinA�s veiklos sritys:A�Vertimo teorija ir praktika, paaugliA? kalbos vertimas groA?inA�je literatA�roje, tarpkultA�rinA� komunikacija.

El.p.: butkuvienekarolina@gmail.com


DanguolA� A�avareikienA�A�a�� socialiniA? mokslA? (vadyba ir administravimas) daktarA�,A�lektorA�.

MokslinA�s veiklos sritys:A�A?mogiA?kA?jA? A�iA?tekliA? valdymo raiA?ka ir transformacija. OrganizacijA? valdymo iA?A?A�kiai ir proverA?iai moderniojoje vadyboje. Integruotos darbo motyvacijos raiA?ka vadyboje.

El.p.: dsavareikiene@gmail.com

A�
JA�ratA� ValuckienA� a�� socialiniA? mokslA? (edukologija) daktarA�, docentA�.

MokslinA�s veiklos sritys: A�KokybA�s vadyba.A� A?iniA? vadyba. KokybiniA? tyrimA? metodologija.

El.p.:A�j.valuckiene@gmail.com

A�

Gintaras A�aparnisA�a�� socialiniA? mokslA? daktaras, docentas, fakulteto dekanas.

MokslinA�s veiklos sritys:A�InformacinA�s ir komunikacinA�s technologijos valdyme, OrganizacijA? ir A?mogiA?kA?jA? iA?tekliA? valdymo problematika, SocialiniA? tyrimA? metodologija.

El.p.:A�saparnis@cr.su.lt

A�

Renata NavickienA� – lektorA�

MokslinA�s veiklos sritys:A�AdministracinA�, finansA? teisA�, kontrolA�, valstybA�s tarnybos teisinis reglamentavimas

El.p.: renata@smf.su.lt

Karolina PiaseckienA� –

MokslinA�s veiklos sritys:

El.p.: k.piaseckiene@gmail.com

 

Comments are closed.