Studijų dalykai

Bakalauro studijų programa: Verslo administravimas

Suteikiamas laipsnis ir kvalifikacija: verslo bakalauro laipsnis

Studijų forma: ištęstinė (vykdoma nuotoliniu būdu)

IV SEMESTRAS, ECTS

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
Antreprenerystė lekt. Aida Jankauskienė
Kompiuterizuota apskaita asist. Danutė Bendikienė
Socialinių tyrimų metodologijos pagrindai lekt. Lina Bivainienė
Valdymo apskaita lekt. Virginija Janišauskienė

III SEMESTRAS, ECTS

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
S180B126 Makroekonomika doc. dr. Janina Šeputienė janinaseput@gmail.com
+370 687 11150
Finansinė apskaita asist. Danutė Bendikienė
Statistika lekt. dr. Dovilė Ruplienė
Psichologija doc. dr. Jonas Pacevičius
S189B108 Žmogiškųjų išteklių valdymas Lekt. dr. Danguolė Šavareikinė savareikiene@smf.su.lt
861006258

II SEMESTRAS, ECTS

Pavasario semestro atsiskaitymų grafikas.

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
H570B257 Specialybės užsienio kalba Lekt. dr.  Karolina Butkuvienė butkuvienekarolina@gmail.com

861006258

H590B117 Specialybės lietuvių kalba  doc. dr.  Jolanta Vaskelienė jolanta.vaskeliene@su.lt

+37068249844

H001B111  Filosofija  doc. dr.  Jūratė Mackevičiūtė j.mackevic@gmail.com

+37068578577

 S180B147  Mikroekonomika1  Lekt. Jurgita Karalevičienė jurgita.karaleviciene@gmail.com

+37067124022

I SEMESTRAS, ECTS

Rudens semestro atsiskaitymų grafikas

Kodas Dalykas Dėstytojas Dėstytojo el. paštas, telefonas
S190B014 Verslo administravimo
studijų įvadas
(su informacijos valdymu)
Doc. dr. Jūratė Valuckienė

lekt. dr. Kristina Vaitkuvienė

asist. Vida Steponavičienė

j.valuckiene@gmail.com

+37065617532

kristina.bruzaite@gmail.com

vida.s@cr.su.lt

S190B127 Vadyba Lekt. dr. Danguolė Šavareikinė savareikiene@smf.su.lt

+37065127315

S190B120 Informacinės technologijos
ekonomikoje ir vadyboje
Doc. dr. Gintaras Šaparnis saparnis@cr.su.lt

+37069826289

S110B106 Teisė Lekt. Renata Navickienė renata@smf.su.lt
+370 68431178
S120B011 Taikomoji matematika Lekt. dr. Karolina Piaseckienė k.piaseckine@gmail.com
+370 60131540

Comments are closed.