StudijA? dalykai

Bakalauro studijA? programa: Verslo administravimas

Suteikiamas laipsnis ir kvalifikacija:A�verslo bakalauro laipsnis

StudijA? forma: iA?tA�stinA�A�(vykdoma nuotoliniu bA�du)

IV SEMESTRAS, ECTS

Kodas Dalykas DA�stytojas DA�stytojo el. paA?tas, telefonas
AntreprenerystA� lekt. Aida JankauskienA�
Kompiuterizuota apskaita asist. DanutA� BendikienA�
SocialiniA? tyrimA? metodologijos pagrindai lekt. Lina BivainienA�
Valdymo apskaita lekt. Virginija JaniA?auskienA�

III SEMESTRAS, ECTS

Kodas Dalykas DA�stytojas DA�stytojo el. paA?tas, telefonas
S180B126 Makroekonomika doc. dr. Janina A�eputienA� janinaseput@gmail.com
+370 687 11150
FinansinA� apskaita asist. DanutA� BendikienA�
Statistika lekt. dr. DovilA� RuplienA�
Psichologija doc. dr. Jonas PaceviA?ius
S189B108 A?mogiA?kA?jA? iA?tekliA? valdymas Lekt. dr. DanguolA� A�avareikinA� savareikiene@smf.su.lt
861006258

II SEMESTRAS, ECTS

PavasarioA�semestro atsiskaitymA? grafikas.

Kodas Dalykas DA�stytojas DA�stytojo el. paA?tas, telefonas
H570B257 SpecialybA�s uA?sienio kalba Lekt. dr. A�Karolina ButkuvienA� butkuvienekarolina@gmail.com

861006258

H590B117 SpecialybA�s lietuviA? kalba A�doc. dr. A�Jolanta VaskelienA� jolanta.vaskeliene@su.lt

+37068249844

H001B111 A�Filosofija A�doc. dr. A�JA�ratA� MackeviA?iA�tA� j.mackevic@gmail.com

+37068578577

A�S180B147 A�Mikroekonomika1 A�Lekt.A�Jurgita KaraleviA?ienA� jurgita.karaleviciene@gmail.com

+37067124022

I SEMESTRAS, ECTS

Rudens semestro atsiskaitymA? grafikas

Kodas Dalykas DA�stytojas DA�stytojo el. paA?tas, telefonas
S190B014 Verslo administravimo
studijA? A?vadas
(su informacijos valdymu)
Doc. dr. JA�ratA� ValuckienA�

lekt. dr. Kristina VaitkuvienA�

asist. Vida SteponaviA?ienA�

j.valuckiene@gmail.com

+37065617532

kristina.bruzaite@gmail.com

vida.s@cr.su.lt

S190B127 Vadyba Lekt. dr. DanguolA� A�avareikinA� savareikiene@smf.su.lt

+37065127315

S190B120 InformacinA�s technologijos
ekonomikoje ir vadyboje
Doc. dr. Gintaras A�aparnis saparnis@cr.su.lt

+37069826289

S110B106 TeisA� Lekt. Renata NavickienA� renata@smf.su.lt
+370 68431178
S120B011 Taikomoji matematika Lekt. dr. KarolinaA�PiaseckienA� k.piaseckine@gmail.com
+370 60131540

Comments are closed.