Studijų planas

Bakalauro studijų Verslo administravimo programa 2016-2017 m.m

Suteikiamas laipsnis ir kvalifikacija: verslo bakalauro laipsnis

PATVIRTINTA

Šiaulių universiteto Senato

Posėdžio 2015 11 19

Protokolo Nr.SP-08

Comments are closed.