Apie

Programoje keliamas tikslas:Ai??VieA?ojo administravimo studijA? programos tikslas ai??i?? rengti vieA?ojo administravimo specialistus, kurie, remdamiesi valstybAi??s valdymo ir administravimo mokslA? teorijomis, demokratinAi??mis vertybAi??mis, naudodamiesi inovatyviomis informacinAi??mis ir komunikacinAi??mis technologijomis, geba tirti vieA?ojo administravimo sistemA? formavimAi?? ir veikimAi??, A?gyvendinti vieA?ojo administravimo veiklas, t. y. inicijuoti ir priimti sprendimus, kontroliuoti A?statymA? ir administraciniA? sprendimA? A?gyvendinimAi??, administruoti vieA?ojo administravimo subjektus ir vieA?A?jA? paslaugA? teikimAi??.

VieA?ojo valdymo teisAi??s specializacijos absolventai A?gis A?iniA? apie valstybAi??s tarnybos teisinA? reglamentavimAi??, tarptautiniA? santykiA? ir Europos SAi??jungos teisAi??s principus, pagrindines teisines nuostatas. Strateginio valdymo specializacijos absolventai A?gis kompetencijA?, bAi??tinA? organizacijos strateginei vizijai formuoti, situacijai vertinti, gebAi??s identifikuoti strateginAi??s plAi??tros problemas, vadovauti projektinei veiklai. Absolventams suteikiamas vieA?ojo administravimo bakalauro laipsnis.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

 

StudijA? pasiekimA? vertinimo bAi??dai:

 

cialis pharm. plavix 75mg clopidogrel prices. StudijA? rezultatai:Ai??

Ai??AbsolventA? profesinAi??s veiklos galimybAi??s: Viagra Caps buy online, order lioresal. VieA?ojo administravimo absolventai gali dirbti vadybinA? ir administracinA? darbAi?? valstybAi??s valdymo ir administravimo institucijose (ministerijose, departamentuose, savivaldybiA? administracijose, mokesA?iA? administravimo, teisAi??saugos, sveikatos apsaugos, A?vietimo ir kt. A?staigose), tyrimA? ir konsultacijA?, privaA?iose bei pelno nesiekianA?iose organizacijose. Baigus programAi?? galima tAi??sti studijas vieA?ojo administravimo ar kitos studijA? krypties magistrantAi??roje.

Ai??iAi?? studijA? programAi?? kuruoja VieA?ojo administravimo katedra, tel. (8~41) 595 887, el. p. viesasis_administravimas@smf.su.lt

Comments are closed.