DAi??stytojai

ProgramAi?? kuruoja Vadybos katedra.

Administracija
articulo 8.
Gintaras Ai??aparnisAi?? ai??i?? socialiniA? mokslA? daktaras, docentas, fakulteto dekanas.

MokslinAi??s veiklos sritys:Ai??InformacinAi??s ir komunikacinAi??s technologijos valdyme, OrganizacijA? ir A?mogiA?kA?jA? iA?tekliA? valdymo problematika, SocialiniA? tyrimA? metodologija.

El.p.:Ai??saparnis@cr.su.lt

Teodoras TamoA?iAi??nasAi??ai??i?? socialiniA? mokslA? Ai??profesorius, daktaras katedros vedAi??jas.

MokslinAi??s veiklos sritys:

El.p.: viesasis.administravimas@su.lt

DAi??stytojai

Jolanta VaskelienAi??Ai??ai??i??Ai??lietuviA? kalbotyros, literatAi??ros ir komunikacijos katedros docentAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys:Ai??KomunaliniA? atliekA? tvarkymo socialiniai-ekonominiai aspektai darnios miestA? plAi??tros kontekste.

El.p.: jolanta.vaskeliene@su.lt


Jurgita KaraleviA?ienAi?? – ekonomikos katedros daktarAi??, lektorAi??.

MoksliniA? tyrimA? sritys:Ai??Intelektinis kapitalas. MikroekonominAi?? ir makroekonominAi?? situacija.Ai?? Ekonometrinis modeliavimas.

El.p.: jurgita.karaleviciene@gmail.com

JAi??ratAi?? MackeviA?iAi??tAi??Ai??ai??i??istorijos ir filosofijos katedros docentAi??

MokslinAi??s veiklos sritys:

El.p.: j.mackevic@gmail.com


Karolina ButkuvienAi??Ai??ai??i??asistentAi??

MokslinAi??s veiklos sritys:Ai??Vertimo teorija ir praktika, paaugliA? kalbos vertimas groA?inAi??je literatAi??roje, tarpkultAi??rinAi?? komunikacija.

El.p.: butkuvienekarolina@gmail.com

Cialis soft FRUIT online, generic Zoloft.
DanguolAi?? Ai??avareikienAi??Ai??ai??i?? socialiniA? mokslA? (vadyba ir administravimas) daktarAi??,Ai??lektorAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys:Ai??A?mogiA?kA?jA? Ai??iA?tekliA? valdymo raiA?ka ir transformacija. OrganizacijA? valdymo iA?A?Ai??kiai ir proverA?iai moderniojoje vadyboje. Integruotos darbo motyvacijos raiA?ka vadyboje.

El.p.: dsavareikiene@gmail.com

Ai??
JAi??ratAi?? ValuckienAi?? ai??i?? socialiniA? mokslA? (edukologija) daktarAi??, docentAi??.

MokslinAi??s veiklos sritys: Ai??KokybAi??s vadyba.Ai?? A?iniA? vadyba. KokybiniA? tyrimA? metodologija.

El.p.:Ai??j.valuckiene@gmail.com

Ai??

Gintaras Ai??aparnisAi??ai??i?? socialiniA? mokslA? daktaras, docentas, fakulteto dekanas.

MokslinAi??s veiklos sritys:Ai??InformacinAi??s ir komunikacinAi??s technologijos valdyme, OrganizacijA? ir A?mogiA?kA?jA? iA?tekliA? valdymo problematika, SocialiniA? tyrimA? metodologija.

El.p.:Ai??saparnis@cr.su.lt viagra philippines.

Ai??

Renata NavickienAi?? – lektorAi??

MokslinAi??s veiklos sritys:Ai??AdministracinAi??, finansA? teisAi??, kontrolAi??, valstybAi??s tarnybos teisinis reglamentavimas

El.p.: renata@smf.su.lt

Karolina PiaseckienAi?? –

MokslinAi??s veiklos sritys:

El.p.: k.piaseckiene@gmail.com

 

Comments are closed.